ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ НА www.odor.bg

  1. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ / ОТКАЗ www.odor.bg предоставя услугите си при спазване на следните правила и условия. Ако използвате нашият уеб сайт

www.odor.bg вие приемате тези правила и условия за ползване, заедно със Правилата и условията за Защита на личните данни, Политика на доставка и Възможност за отказ. Моля, прочетете ги внимателно. Освен това, когато използвате някоя от настоящите или бъдещи услуги на www.odor.bg , вие се съгласявате с насоките и условията приложими за тази услуга

    1. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ
      Когато използвате

www.odor.bg 

    • или изпращате електронни съобщения до нас, вие комуникирате с нас по електронен път. Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път. Ние ще общуваме с Вас чрез електронна поща или ще ви изпращаме събщения чрез нашият уеб сайт. Вие се съгласявате, че всички споразумения, писма, оповестявания и други съобщения, които ние ви предоставяме по електронен път, съответстват на всички легални изисквания в Европейският съюз, че тази комуникация е и в писмена форма.
    1. АВТОРСКИ ПРАВА
      Цялото съдържание на този сайт, като текст, графики, лого, образите, картините, видео клиповете, дигитални сваляния, компилации, и софтуер, е собственост на

www.odor.bg или стоковите доставчици и е защитено от европейските и международните закони за авторското право. Всичкият софтуер, използван в този сайт е собственост на www.odor.bg

     • или софтуерните доставчици и е защитен от европейските и международни закони за авторското право.
    1. ТЪРГОВСКИ МАРКИ
      Търговката марка

www.odor.bg 

     • и търговският адрес не могат да бъдат използвани без предварително писмено съгласие. Търговски марки, които не са собственост на

www.odor.bg

     • , а се появяват в този сайт са собственост на техните собственици, и могат или не могат да бъдат причислени, свързани или спонсорирани от

www.odor.bg  

    • .
   1. ЛИЦЕНЗ И ДОСТЪП ДО САЙТА www.odor.bg ви предоставя лиценз ограничено право на достъп на сайта, като нямате право да даунлоадвате или модифицирате сайта или части от него без изрично писмено съгласие на www.odor.bg . Настоящият лиценз не включва препродажба или комерсиално използване на този сайт или съдържанието му; всяко събиране и използване на някой продукт от списъка, описание, или цени; всички производни използвани в този сайт или съдържанието; всички сваляния или копиране на информацията от акаунта за облагодетестване на друг търговец; или всяка употреба за извличането на информация, работи или подобни. Този сайт или части от него не могат да се възпроизвеждат, размножават, копират, продават, препродават или по друг начин да се експлоатират с търговска цел, без изричното писмено съгласие на www.odor.bg. Не можете да използвате техники, за да присвоите дадена търговска марка, лого или друга частна информация (включително изображения, текст, оформление на страницата или форма) на www.odor.bg и нашите партньори, без изричното писмено съгласие. Не можете да използвате мета тагове или друг „скрит текст „, свързан с www.odor.bg , името или търговската марка, без изричното писмено съгласие на www.odor.bg . Всички неупълномощени използват ограничено позволението или лиценз, издаден от www.odor.bg .
    1. ВАШИЯТ АКАУНТ
      Ако използвате този сайт, вие носите отговорност за поддържане на поверителността на вашият акаунт и парола и за ограничаване на достъп до компютъра си, и сте съгласен да поемете отговорност за всички дейности, които се случват с акаунта и паролата ви.

www.odor.bg 

     • не продават продукти за покупка от деца. Възможно е да предлагаме детски продукти за покупка от възрастни. Ако сте на възраст под 18 години можете да използвате

www.odor.bg 

     • само с подходящо участие на родител или настойник.

www.odor.bg 

    • и неговите партньори си запазват правото да откажат услуги, прекратяват акаунти, добавят или премахват съдържание или прекратяват поръчки по собствено усмотрение.
    1. МНЕНИЯ, КОМЕНТАРИ, СЪОБЩЕНИЯ И ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ
      Посетителите могат да пишат мнения, коментари и друго съдържание, да представят предложения, идеи, коментари, въпроси или друга информация, до такава степен, че съдържанието да не е незаконно, нецензурно, заплашително, дискредитиращо, нарушаващо неприкосновеността на личния живот или нарушаващо правата върху интелектуалната собственост, или в други случаи ощетяващо трети страни или предизвикващо възражения, и не се състои от или съдържа софтуерни вируси, политически кампании, търговски материали, поредица писма, масови съобщения, или друга форма на „спам“. Вие не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за друго лице, или по друг начин да доведете до заблуждение относно вашата самоличност и информацията която предоставяте.

www.odor.bg 

     • си запазва правото (но не и задължението) да премахне или редактира такова съдържание, но не и редовно да следи за публикуваното съдържание. Ако изпращате съдържания или предоставяте материали или идеи, и освен ако ние не индикираме друго вие разрешавате на

www.odor.bg 

     • и филиалите му неизключителен и безвъзмезден, непрекъснат, неотменим лиценз и право на ползване, възпроизвеждане, промяна, адаптиране, публикуване, превеждане, създаване на производни произведения, разпространение, представяне, и показване на такива идеи и съдържание в целия свят във всички медии. Вие предоставяте на

www.odor.bg 

     • и филиали му правата да използват името, което сте предоставили във връзка със същото съдържание, ако те решат. Вие гарантирате, че притежавате и контролирате всички права върху съдържанието, което публикувате, че съдържанието е точно, че използването на съдържание, не нарушава тази политика и няма да причини увреждания на лице или организация, и че ще обезщети

www.odor.bg 

     • или клонове му за всички вземания, произтичащи от съдържанието, което предоставяте.

www.odor.bg 

     • има правото, но не и задължението да контролира и редактира или премахва всяка дейност или съдържание.

www.odor.bg 

    • не носи и не поема отговорност за съдържание, публикувано от вас или трети лица..
    1. ОПАСНОСТ ОТ ЗАГУБА
      Всички предмети, закупени от

www.odor.bg 

    • са направени съгласно преносен договор. Това означава, че рискът от загуба и собствеността на такива артикули се прехвърля на вас в момента в които предадем предмета на доставчика.
   1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ www.odor.bg и неговите партньори се опитват да бъдат възможно най-точни. Въпреки това, www.odor.bg не гарантира, че продуктовото описание или друго съдържание на този сайт е точно, пълно, надеждно, актуално, и без грешки.
    1. ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
      Страни, различни от

www.odor.bg 

     • не може да работят с магазини, предоставят услуги, или продажба на продуктовите линии на този сайт. В допълнение, ние може да осигурим връзки към сайтовете на някои други фирми. Ние не сме отговорни за разглеждане и оценяване, и ние не гарантираме предложения на всяка една от тези фирми или лица, или съдържанието на техните уеб сайтове.

www.odor.bg 

    • не поема никаква отговорност за действията, продуктите, или съдържанието на всички тези и други трети страни. Трябва внимателно да преразгледат своите декларация за конфиденциалност и други условия на употреба.
    1. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ
      ТОЗИ САЙТ Е ОСИГУРЕН ОТ

www.odor.bg 

     • НА ПРИНЦИПА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ“.

www.odor.bg 

     • НЕ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, КАТО ЗА РАБОТА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЯТА, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ НА ТОЗИ САЙТ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. В НАЙ-ГОЛЯМА ДОПУСТИМА СТЕПЕН ОТ ЗАКОНА,

www.odor.bg 

     • ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА НЕНАРУШАВАНЕ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ

www.odor.bg 

     • НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТОЗИ САЙТ, Сървъри или E-MAIL изпратени от

www.odor.bg 

    • СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ.
   1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ www.odor.bg НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ И ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ. НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ САМО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС, НЯКОЙ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ, ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ И МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС, Е ВЪЗМОЖНО ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА
 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.odor.bg. Тези условия обвързват всички потребители.
  2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.odor.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
  3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.odor.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
  4. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или чрез обаждане на посочения телефонен номер.
  5. Договорният език е Български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева с ДДС.
  6. Поръчки направени след 16:00 се обработват на следващия работен ден
  7. Поръчки направени Събота и Неделя, се обработват в Понеделник.
 2. ДОСТАВКА
  1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
  2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката
  3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
   При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срок от 2 седмици, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
  4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й
  5. Поръчки за София приети до 16:00 се доставят безплатно в същия ден освен ако не е уговорено друго с клиента.
 3. ДОСТАВКА
  1. Цените, посочени на сайта не включват доставка.
  2. Транспортът в рамките на България за пратки с стойност над 50лв. чрез услугите на Еконт експрес – Колет (до поискване), е безплатен. В останалите случаи доставката се заплаща според тарифата посочена в сайта. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
  3. Всички цени са с включен ДДС
 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
  1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.odor.bg.
  2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
  3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
  4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на www.odor.bg.
  5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
   • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове
   • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.odor.bg услуги
   • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги
   • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер
   • да не извършва злоумишлени действия
   • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.odor.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката
  6. Клиентът се задължава да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
  7. Потребителят/клиентът е длъжен да провери дали е попълнил вярно своите имена, адрес, електронен адрес и телефон. Потвърждение на поръчката, нейният статус и срок на доставка се изпраща на електронният адрес посочен в регистрационната форма. Потвърждение на поръчката по телефон се прави в случаите когато стойността на поръчката е по-голяма от 100лв.
 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
  1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
  2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.odor.bg .
  3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.odor.bg.
  4. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на заявка се задължава да изпрати посредством куриерските улуги на Еконт Експрес заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
  5. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
  6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
  7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office[at]odor[dot]bg ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с Българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
  8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
  9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
 6. ЛИЧНИ ДАННИ
  1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
  2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 7. ИЗМЕНЕНИЯ
  1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
 8. Гаранции, рекламации
  1. Недостатъци в качеството на стоката, проявили се в срока на годност при спазени изисквания за превоз и съхранение, при съхранена опаковка, липса на видима намеса и запазен етикет за срок на годност, които са констатирани с акт се отстраняват от ТЪРГОВЕЦА за негова сметка или последният заменя дефектиралата стока с нова.
  2. Потребителят/клиентът има право на рекламация в срок до 2 (две) седмици от датата на разтоварване на отделната партида при явни недостатъци на Стоката, които не са резултат на повреди при транспортиране или на неправилно съхранение и могат да бъдат установени чрез оглед.
  3. ТЪРГОВЕЦЪТ приема рекламации на потребители/клиенти за отклонения в качеството след продажба на Стоката при спазени изисквания за превоз и съхранение, при съхранена опаковка, липса на видима намеса и запазен етикет за срок на годност и липса на видима намеса. Транспортните разходи по замяна на дефектиралата Стока са за сметка на ТЪРГОВЕЦА. Негово задължение е в рамките на 5 дни, считано от датата на получаване на рекламация да достави годна Стока на клиента
 9. ТЕРМИНОЛОГИЯ
  1. Под „Потребител/клиент“ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.odor.bg на своя компютър.
  2. Под „Поръчка“ се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
  3. Под „Стока“ се разбира всички парфюмерийни и козметични продукти, сапуни и свещи в т.ч. аксесоари, намиращи се в онлайн магазина на www.odor.bg.
  4. Интернет магазина www.odor.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.